avatar
Проект Дубль 2
Видеосъемка свадьбы от 60000 лв
Видеосъемка Love Story от 10000 лв
Свадебное фото от 30000 лв
 
avatar
Станислав Левченко
Фотосъемка свадьбы от 70000 лв
Фотосъемка Love Story от 15000 лв
Видеосъемка свадьбы от 35000 лв
 
avatar
Вероника Преображенская
Фотосъемка свадьбы от 8000  до 15 
Фотосъемка Love Story от 3000  до 7000 
Выездная фотосъемка от 1500 
 
avatar
Денис Корякин
Фотосъемка свадьбы от 4000  до 12000 
Фотокнига от 2500 
Фотосъемка Love Story от 3000  до 4000 
 
avatar
Артемий Буяльский
Ведение свадьбы от 30000 
Ведение праздничного мероприят от 15000 
Ведение юбилея от 15000 
 
avatar
Диана Акимкулова
Фотосъемка свадьбы от 5000  до 15000 
Фотосъемка Love Story от 2000 
Студийная фотосъемка от 1500 
 
avatar
Борис Медведев
Фотосъемка свадьбы от 15000  до 65000 
Фотосъемка Love Story от 4000  до 8000 
Студийная фотосъемка от 3000 
 
avatar
FELICITA Ирина
Ведение свадьбы от 20000 
Ведение мероприятий от 10000 
DJ и аппаратура по договоренности